Comitetul de Organizare a Sesiunii Studențești In_Extenso_2017 din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești al Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, are deosebita onoare de a vă invita la Conferința Studențească In_Extenso_ 2017.

Ceremonia de deschidere a lucrărilor științifice ale Conferinței Studențești va avea loc în data de 05.05.2017 ora 09.30.

Lucrările vor fi publicate în volum cu ISSN în format electronic. Lucrările care nu corespund cerinţelor impuse nu vor fi publicate. Participanţii la conferinţă vor primi mapa conferinţei (o mapă/lucrare), care include programul conferinţei, volumul conferinţei (editat pe CD), materiale publicitare.

Masa se va servi la cantina Universităţii, iar cazarea studenţiilor externi se va realiza în Campusul studenţesc.