Informații generale

Facultatea de Ştiinţe Economice, împreuna cu Facultatea de Știinte Exacte și Ingineresti, din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, organizează sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor. Sunt invitaţi şi în acelaşi timp bineveniţi să prezinte cele mai noi contribuţii în domeniile ştiinţelor economice și tehnice studenţii din toate centrele universitare, precum și elevii.

SECŢIUNILE SESIUNII DE COMUNICĂRI:

1. Administrarea Afacerilor – Marketing (licenţă)
Responsabil: Lect.Univ.Dr. Cordoş Malina
E-mail: malina_cordos@yahoo.com
2. Business English
Responsabil: Asist.Univ.Drd. Mureşan Maria
E-mail: elimuresan@gmail.com
3. Finanţe – Contabilitate (licenţă)
Responsabil: Conf.Univ.Dr. Iuga Iulia
E-mail: iuga_iulia@yahoo.com
4. Electronică Aplicată
Responsabil: Lect.Univ.Dr. Ciortea Mihaela
E-mail: ciortea31mihaela@yahoo.com
5. Matematică – Informatică
Responsabil: Lect. Univ. Dr. Boca Loredana
E-mail: loredana_boca1@yahoo.com
6. Măsurători terestre şi cadastru
Responsabil: Lect. Univ. Dr. Begov Ungur Andreea
Email: andreeaungur@yahoo.com
7. Ingineria mediului
Responsabil: Lect.Univ. Dr. Corcheş Mihai
E-mail: corchesmihai@yahoo.com
8. Administrarea Afacerilor – Marketing (master)
Responsabil: Conf.Univ.Dr. Gavrilă Paven Ionela
Email: ionelapaven@yahoo.com
9. Cadastru şi management imobiliar (master)
Responsabil: Lect.Univ.Dr. Koncsag Magdolna Eva
E-mail: eva_koncsag@yahoo.com
10. Finanţe – Contabilitate (master)
Responsabil: Lect.Univ.Dr. Ivan Oana Raluca
E-mail: ivanralu@yahoo.com
11. Informatică (master)
Responsabil: Lect. Univ. Dr. Boca Loredana
E-mail: loredana_boca1@yahoo.com
12. Elevii în parteneriat cu Universitatea
Responsabil: Lect.Univ.Dr. Paştiu Carmen, Conf.univ.dr. Socol Adela
E-mail: carmenpastiu@yahoo.com, adelasocol@yahoo.com

TERMENE

  • 14 aprilie 2015 – înscrierea lucrărilor on-line
  • 15 aprilie 2015 – afişarea lucrărilor acceptate pe site-ul oficial al sesiunii de comunicări
  • 16 aprilie 2015 – confirmarea participării la sesiunea de comunicări (prin completarea talonului de participare, plata taxei de participare şi transmiterea prin e-mail către responsabilii de secţiuni)

TAXE

Se solicită o taxă de 40 lei/persoană pentru studenţii externi Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Nu se solicită taxă pentru studenţii Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi pentru elevi.

PUBLICARE

Lucrările vor fi publicate în volum cu ISSN în format electronic. Lucrările care nu corespund cerinţelor impuse nu vor fi publicate.

MATERIALELE CONFERINŢEI

Participanţii la conferinţă vor primi mapa conferinţei (o mapă/lucrare), care include programul conferinţei, volumul conferinţei (editat pe CD), materiale publicitare.

SOCIAL

Masa se va servi la cantina universităţii, iar cazarea studenţilor externi va fi realizată în Campusul studenţesc.

Organizatori

Parteneri: