Informații generale

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, împreună cu Asociaţia Pro Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, organizează în perioada 5-6 mai 2017 sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor In Extenso (ştiinţe economice).
Sunt invitaţi şi în acelaşi timp bineveniţi să prezinte cele mai noi contribuţii în domeniile ştiinţelor economice, studenţii de la nivel licenţă, master şi doctorat din toate centrele universitare, precum şi elevii.

Secțiuni

 1. Administrarea Afacerilor- Marketing
  Persoană contact: Conf. univ. dr. Dragolea Larisa, e-mail: larisadragolea@yahoo.com
 2. Business English
  Persoană contact: Lect. Univ. Dr. Maican Silvia, e-mail: sylvia_mihalache@yahoo.com
 3. Finanțe-Contabilitate
  Persoană contact: Conf. Univ. Dr. Iuga Iulia, e-mail: iuga_iulia@yahoo.com
 4. Elevi in parteneriat cu Universitatea
  Persoane contact: Conf. Univ. Dr. Paştiu Carmen, Lect. Univ. Dr. Dănuleţiu Adina, e-mail: carmenpastiu@yahoo.comadina.danuletiu@gmail.com
 5. Ştiinţe economice (master)
  Persoane contact: Lect. Univ. Dr. Cordoş Mălina, Lect. Univ. Dr. Topor Dan, e-mail: malina_cordos@yahoo.com, dan.topor@uab.ro
 6. Ştiinţe economice (doctoranzi)
  Persoane contact: Conf. Univ. Dr. Ivan Raluca, e-mail: ivanralu@yahoo.com

Lucrările vor fi tehnoredactate şi susţinute în limba română, cu excepţia secţiunii Business English, în cadrul căreia tehnoredactarea şi susţinerea lucrărilor se va realiza în limba engleză.

Termene limită:

 1. 24 martie 2017 2 aprilie 2017 – înscrierea lucrărilor on-line
 2. 07 aprilie 2017 -afișarea lucrărilor acceptate pe site-ul oficial al sesiunii de comunicări2
 3. 22 aprilie 2016 – confirmarea participării la sesiunea de comunicări (prin completarea talonului de participare, plata taxei de participare și transmiterea prin e-mail către responsabilii de secțiuni).

Taxe:

Se solicita o taxă de 40 lei/persoana pentru studenții externi Universității „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Taxa se va plăti în contul RO45RNCB0003145211750001, deschis la BCR Sucursala Alba, titular cont: Asociatia Pro Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Pe documentul de plată, la detalii se va scrie “FSE (InExtenso), Nume si prenume student (universitate provenienta)”.

Materiale:

Participanții la conferință vor primi mapa conferinței (o mapă/lucrare), care include programul conferinței, volumul conferinței (editat pe CD), materiale publicitare.

Social:

Masa se va servi la cantina Universității, iar cazarea studențiilor externi se va realiza în Campusul studențesc.

Publicare:

Lucrările vor fi publicate în revista In Extenso (în format CD), cu condiţia transmiterii, în termenul stabilit, a declaraţiei de etică a cercetării şi a acordului de copyright. Lucrările care nu corespund cerințelor impuse nu vor fi publicate.

Redactarea lucrării:

Redactarea lucrărilor se va face prin utilizarea programului Word.
Lucrările vor fi redactate în limba română sau în limba engleză, pe format A4, pe o singură faţă la un rând.
Textul va fi aliniat “justified” /“full”, font: Times New Roman.
Marginile: sus 3 cm (cu excepţia primei pagini a lucrării, care va avea 5 cm); jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm.

Specificaţii:

 • titlu: TNR bold, 14 pt, centrat,
 • sub titlu, la două rânduri se vor scrie autorii, precizând instituţia, cu TNR bold, 12 pt.
 • la două rânduri sub numele ultimului autor se va scrie rezumatul lucrării, în limba engleză, franceză sau germană, folosind font TNR 12 pt, italic.
 • La două rânduri sub rezumat se scrie textul lucrării.
 • Titlurile capitolelor, subcapitolelor vor fi scrise cu font TNR, 12 pt, bold.
 • Figurile, tabelele, diagramele vor fi numerotate şi inserate în text.
 • Bibliografia va fi plasată la sfârşitul lucrării.
 • Lucrarea trebuie să aibă un număr de maximum 8 pagini.

Lucrările vor fi încărcate în format electronic în secțiunea înregistrare. La înscrierea lucrării (termen limită –24 martie 2017), se va menţiona în denumirea fişierului şi secţiunea la care participă. Exemplu: Fişierul cu lucrarea „Brandurile vedetă ale reţelelor de socializare” participantă la secţiunea Administrarea afacerilor – Marketing, va fi denumit: Brandurile vedeta – Administrarea afacerilor.
A se vedea formatul tip al lucrării, prezentat în secţiunea “Cerinţe de redactare a lucrării”.