Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica

ISSN: 1454-9409 (print) / 2344–4975 (online) / ISSN–L 1454–9409
revista_oeconomica@uab.ro

Studii originale de înaltă calitate care diseminează rezultate ale cercetării ştiinţifice economice. Revista este indexată în următoarele baze de date internaţionale: Research Papers in Economics (RePEc), ProQuest, EconLit, EBSCO, IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Cabell's Directory of Publishing Opportunities, Ulrich's, Genamics JournalSeek, Open J-Gate.

Articolele sunt acceptate spre publicare după o evaluare riguroasă, anonimă şi imparţială a fiecărui articol în parte, de către referenţii ştiinţifici de specialitate.

Lucrările propuse spre publicare pot fi de natură teoretică, empirică sau experimental–aplicată, de interes general în următoarele arii tematice:

  • macro-şi microeconomie, politici economice, politici publice şi internaţionale, politici de mediu;
  • finanţe, bănci, asigurări;
  • contabilitate şi audit;
  • management, marketing, turism, comerţ şi servicii;
  • informatică economică;
  • statistică, econometrie, metode cantitative în economie;
  • alte domenii ale cercetării ştiinţifice din economie.

Acces deschis: Este un jurnal cu acces deschis şi constituie o resursă ştiinţifică valoroasă, articolele publicate fiind disponibile online fără restricţii cercetătorilor, practicienilor, studenţilor şi altor categorii de utilizatori.

Frecvenţa de apariţie a revistei este de două ori/an.

Revista Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, aplică dispozițiile Licenţei Creative Commons Atribuire-Necomercial 4.0 Internațional pentru toate articolele publicate. Aceast tip de licență permite celor interesați, să adapteze și să-și creeze lucrări cu scop și în mod noncomercial și, deși noile lor lucrări trebuie să recunoască prin citare, lucrările avute la bază și să fie necomerciale, nu trebuie să ofere licența lucrărilor noi create/construite în aceiași termeni.

Politica revistei Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica prevede permisiunea depozitării arhivei digitale a revistei in diverse biblioteci virtuale naționale și internaționale.