Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica

ISSN: 1454-9409 (print) / 2344–4975 (online) / ISSN–L 1454–9409
revista_oeconomica@uab.ro

Procesul de recenzie

Procesul de evaluare este de tipul double-blinde peer review (evaluatorii nu cunosc numele autorului articolului, nici autorul nu cunoaşte numele evaluatorilor); evaluatorii vor face o evaluare iniţială, stabilind referenţii cu capacitate de expertiză în domeniul lucrării, care să efectueze o analiză atentă.

Doi evaluatori vor efectua simultan evaluarea lucrării. Criteriile de bază sunt:

  • noutate şi inovaţie a ideilor şi/sau a analizei;
  • cunoaşterea domeniului cercetat prin studiul literaturii de specialitate, şi/sau studiul unor cercetări empirice/aplicative din domeniu;
  • calitatea demersului metodologic, organizarea materialului, formularea şi prezentarea ideaticii.

Autorul corespondent va transmite articolul către revistă. Aceasta se face de obicei prin e-mail la următoarea adresă: revista_oeconomica@uab.ro. Editorul șef / Editorul șef executiv trimite invitații persoanelor considerate că ar fi recenzori adecvați. Acei recenzori trebuie să îndeplinească următoarele criterii: nu au nicio legătură instituțională cu autorul (autorii) lucrării; și nu au avut proiecte de cercetare cu acei autori în ultimii 4 ani. Ulterior, se primesc răspunsuri, se emit alte invitații, dacă este necesar, până când se obține numărul necesar de recenzori acceptanți maximum 2. Potențialii recenzori iau în considerare invitația în funcție de propria expertiză, a potențialelor conflicte de interese și a disponibilității. Apoi acceptă sau refuză.

Recenzia este apoi trimisă jurnalului, cu o recomandare de acceptare sau respingere - sau cu o cerere de revizuire (de obicei marcată ca majoră sau minoră) înainte de a fi reconsiderată.

Editorul Șef/ Editorul șef executiv ia în considerare toate recenziile returnate înainte de a lua o decizie finală privind publicarea. În cazul în care recenziile diferă foarte mult, editorul poate invita un recenzor suplimentar pentru a obține o opinie suplimentară înainte de a lua o decizie.

Editorul trimite un e-mail privind decizia către autor, inclusiv orice comentarii relevante ale recenzorilor. Comentariile sunt anonime, tipul de evaluare inter pares: double blinde review.

În urma procesului de evaluare care va dura 60 de zile, autorii vor fi informaţi despre statutul lucrării: acceptată spre publicare fără modificări, acceptată spre publicare cu modificări minore, acceptată spre publicare cu modificări majore, lucrare respinsă. În urma procesului de evaluare autorii sunt invitaţi să intre în lista de aşteptare pentru publicare, fie să continue procesul de evaluare prin efectuarea eventualelor modificări solicitate. Doar articolele acceptate de către Colegiul editorial vor fi publicate.

Lucrările propuse spre publicare trebuie să fie scrise în limba engleză

Autorii articolelor publicate vor primi un exemplar gratuit din numărul de revistă în care acestea au apărut.